۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۰ تير   

 

 

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

دبیر

یاسمین شاهسونی

دانشجوی دندانپزشکی

   
 

نایب دبیر

یاسمین باقری پور

دانشجوی دندانپزشکی