۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ اسفند   

 

 

 

 

 

مریم جعفری پاریزی

 

کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی

 

تلفن تماس:داخلی 270