۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان   

 

 

 

رویا ژاله

کارشناس رادیولوژی

تلفن تماس :داخلی262

 

 


 

 

فاطمه عبداللهی

کارشناس رادیولوژی

تلفن تماس :داخلی262

 

 


 

مریم دهقان

پذیرش رادیولوژی

تلفن تماس :داخلی262