۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   

 

 

 

احمد حجت

لابراتواریست

تلفن تماس:داخلی297

 

   
   

سید احمد سید باقری

لابراتواریست

تلفن تماس:داخلی297

 

   

حسین حسنی سعدی

اتاق مواد لابراتوار

تلفن تماس:داخلی297