۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور   

 

 

 

 جلسات دفاع برگزار شده 1400

به این عزیزان تبریک گفته و موفقیتشان را از پروردگار متعال خواهانیم

 

 فارغ التحصیلان خرداد1400

 

ساجده تراب

 

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی

   

فارغ التحصیلان مرداد1400

 

هاجر شمس الدینی

 

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی

   

 فارغ التحصیلان شهریور1400

 

رومینا حاجی زاده

 

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی

   

 

 

 جلسات دفاع برگزار شده در تابستان و پاییز 99 

 

 

به این عزیزان تبریک گفته و موفقیتشان را از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 

جلسات دفاع برگزار شده در مردادو شهریور ماه99
 

 

 

جلسات دفاع برگزار شده در مهرماه 99
 

 

 

جلسات دفاع برگزار شده در آبانماه 99
   
جلسات دفاع برگزار شده در آذرماه 99
   

جلسات دفاع برگزار شده در بهمن ماه 99

 

   
جلسات دفاع برگزار شده در اسفندماه 99