۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر   
 

 

زهرا ابراهیمی

مسوول مددکاری و پذیرش

تلفن تماس :داخلی244

 

   

صدیقه امینیایی

پذیرش ارتو تخصصی

تلفن تماس :داخلی294

   

مهدیه بوریا زاده

پذیرش پروتز تخصصی

تلفن تماس :داخلی298

 

   

مریم دهقان

پذیرش رادیولوژی

تلفن تماس :داخلی262

 

   

زهرا دولتی

پذیرش تروما

تلفن تماس :داخلی 

 

   

شهلا رجب زاده

پذیرش پروتز

تلفن تماس :داخلی292

 

   

زهرا رحمانیان

پذیرش پریو

تلفن تماس :داخلی288

 

   
   

اکرم افشاری 

پذیرش ترمیم تخصصی

تلفن تماس:داخلی281

   
   

 

حمید کوارویی

پذیرش اطفال

تلفن تماس:داخلی266

 

   

حمیده میراحمدی

پذیرش بیماریها

تلفن تماس:داخلی255

 

   
 

مریم دشمیر 

پذیرش اندو و ترمیم عمومی

تلفن تماس: داخلی 248

 

   

مریم عبداللهی

پذیرش جراحی

تلفن تماس :داخلی275