۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي  

 

جشنواره شهید مطهری

 

 

حیطه های همایش:

فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مراحل (مشتمل بر آموزش مداوم)، مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های زیر:

برنامه ریزی درسی

یاددهی و یادگیری

ارزیابی دانشجو

ارزشیابی دوره و هیات علمی

یادگیری الکترونیکی

مدیریت و رهبری آموزشی

مشاوره و حمایت دانشجویی

پژوهش های آموزش علوم پزشکی

 

مهم­ترین اهداف همایش:

 

تبادل نظر و هم اندیشی در مورد عمده ترین چالش های پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور

معرفی فعالیت های نوآورانه و پژوهش های آموزشی انجام شده در کشور

آشنایی با تازه های علم آموزش پزشکی و تجارب بین المللی در این حوزه

ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت های دست اندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

 

 شرکت در این همایش برای چه کسانی مفید است؟

رؤسای دانشگاه ها و معاونان آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

رؤسای دانشکده ها و معاونان آموزشی دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی

مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی

کلیه اعضای هیات علمی رشته های علوم پزشکی اعم از علوم پایه و بالینی

صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان آموزش علوم پزشکی

پژوهشگران آموزش علوم پزشکی

دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی

 

 زبان رسمی همایش:

فارسی (علاوه بر سخنرانی های کلیدی و سمپوزیوم ها که به زبان انگلیسی برگزار می شود، رویدادهای مختلفی از همایش به صورت موازی و به زبان انگلیسی برگزار می شود)

 

رویدادهای اصلی همایش:

 

سخنرانی های کلیدی

کارگاه های پیش و حین همایش

جلسات ارایه تجربیات طرح تحول و نوآوری در آموزش

جلسات ارایه جشنواره کشوری شهید مطهری

سمپوزیوم ها

کلینیک های مشاوره

جلسات سخنرانی های کوتاه

جلسات ارایه پوستر تماتیک

جلسات میزگرد

 

جلسات مناظره در موضوعات چالش برانگیز آموزشی