۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر   

 

زیر مجموعه های مرکز:

 

مرکز آموزش مجازی

 

در دنياي امروز كه عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيري اين فناوري در كليه علوم بر كسي پوشيده نبوده و آموزش پزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه مقوله يادگيري الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده اي در زمينه آموزش پزشكي يافته است.

يادگيري الكترونيك، بدليل مزاياي ويژه اي از قبيلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته، کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهي در محيطهاي چندرسانه اي و كنفرانسهاي الكترونيكي، پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياري از اشکالات فعلي شده، و اجراي آن در کنار آموزش دانشگاهي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.

  • ارتقاء و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای مجازی در راستای تحقق بسته تحولی در آموزش
  • تداوم و افزایش کمی فرآیندهای آموزش مجازی در برنامه آموزشی دانشجویان و دستیاران
  • معرفی فرآیندهای مجازی، توام با اطالع رسانی دستورالعمل و آئین نامه های مربوطه به اساتید از طریق سایت ، کتابچه ، بروشور
  • توانمند سازی و ترغیب اساتید جهت اجرای فرآیند ها از طریق کارگاههای آموزشی
  • اجرای حداقل 1 فرآیند مجازی در هر گروه آموزشی (فیلم آموزشی، محتوای آموزشی، آزمون آنلاین)
سامانه نوید
سامانه کلاس مجازی
سامانه تیوب

 

 شیوه نامه تدریس به صورت مجازی:

 


در ابتدا اساتید محترم برای ارائه بخشی از دروس به شیوه مجازی بایستی در کارگاه های آموزش مجازی شرکت و گواهی مربوطه را دریافت نمایند. استاد مربوطه جهت ارائه درخواست درس مجازی باید به سایت vu.kmu.ac.ir مراجعه و فرم ها را دریافت نموده و در بخش نخست فرم شماره 1 اطلاعات و درخواست خود وارد نمایند. سپس بایستی جهت بررسی درخواست، فرم را تحویل مدیر گروه آموزشی دانشکده داده تا در گروه آموزشی دانشکده بررسی شده و در صورت اعلام موافقت گروه آموزشی، درخواست درس مجازی به شورای آموزشی دانشکده ارسال میگردد در این مرحله نیز در صورت اعلام موافقت شورای آموزشی دانشکده، درخواست مربوطه برای معاون آموزشی دانشگاه و یا تحصیلات تکمیلی ارسال میگردد و با اعلام موافقت ایشان، استاد مربوطه میتواند با تعیین وقت قبلی به مرکز آموزش مجازی مراجعه و محتوای خود را ضبط نمایند. محتوای ضبط شده بعد از آماده سازی توسط کارشناس آموزش مجازی با رعایت ضوابط در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت.

لطفا جهت درخواست ارائه بخشی از دروس به شیوه مجازی و استفاده از استودیوها فایل زیر را دانلود، سپس به ازای هر درس فرم شماره یک را از داخل صفحات موجود دیده و تکمیل و طبق روند کاری موجود در فرم تحویل مدیر گروه آموزشی خود نموده و فرآیند را دنبال فرمایید.

 

مرکز آموزش مداوم

 

مركز آموزش مداوم در راستاي ارتقاء دانش و مهارتهاي حرفه اي جامعه دندانپزشکی و ارتقاء سلامت جامعه اقدام به ارائه برنامه های آموزش مدون مي نمايد.

 

سامانه کشوری آموزش مداوم
سامانه یادگیری الکترونیک آموزش مداوم