۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي   

کمیته ها

 

  • کمیته مبتنی بر شواهد دندانپزشکی

استفاده از شواهد در تصمیم گیریهای روزمره از بدیهیات و ملزومات تصمیم گیری درست به شمار میرود. با یک رویکرد مناسب و با به حداقل رساندن امکان اشتباه می توان اطمینان یافت که در شرایط موجود براساس بهترین شواهد که مورد ارزیابی قرار گرفته اند تصمیم گیری درستی انجام شده است. طبابت با این رویکرد به پزشکان و دندانپزشکان اجازه میدهد تا از مستندات و شواهد بالینی به بهترین صورت استفاده نماید. برای نخستین بار نیز فیلسوف و پزشک معروف ایرانی، محمد بن ذکریای رازی نظریه تصمیم گیری براساس مدارک و شواهد را در پزشکی مطرح نمود. ابن سینا نیز اولین کسی بود که مطالعه کارآزمایی بالینی را جهت تولید شواهد علمی معتبر پزشکی پایه گذاری نمود.پس از اتمام دوره تحصیل، دانش شخصی ما روز به روز کاهش می یابد و احتمال آنکه فعالیت ما در رشته دندانپزشکی، براساس تجربیات شخصی و نه شواهد علمی دقیق صورت گیرد، افزایش می یابد. دوره های بازآموزی، که معمولا تکرار همان مطالب قدیمی می باشند، نیز در به روز نمودن عملکرد دندانپزشکان چندان موثر نمی باشند.سرعت رشد اطلاعات و دانش در حوزه علوم پزشکی نیز به حدی سریع است که روز به روز کمتر فرصت مطالعه مجلات و منابع علمی را خواهیم داشت.از سوی دیگر، در علم دندانپزشکی و به ویژه برخی شاخه های آن که نیازمند طرح درمان های وسیع می باشند توصیه های ضد و نقیضی از متخصصین وجود دارد. به عنوان نمونه اگر یکی از نزدیکان شما، جهت انجام درمان ارتودنسی به متخصصین مختلف مراجعه نماید حتماً با چنین تضادها و تعارضاتی روبرو خواهد شد.

اگر قصد داریم که در آینده، دندانپزشکی باشیم که براساس دانش روز، خدمات دندانپزشکی را به بیماران ارائه دهیم، راهی نیست جز دندانپزشکی مبتنی بر شواهد.

 

فایده به کارگیری دندانپزشکی مبتنی بر شواهد:

· انجام درمانهای مناسب دندانپزشکی پس از اطمینان از کارآیی کامل آنها

· جلوگیری از درمانهای بی اثر و کاهش هزینه ها.

· یافتن شواهد جهت انجام بهترین درمانها برای مشکلات بالینی.

دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، در واقع ادغام بهترین شواهد از پژوهشهای معتبر با تجربه بالینی دندانپزشک و با توجه به شرایط بیمار می باشد.

 

  • کمیته دانشجویی

دانشجويان به عنوان يكي از اركان اصلي نظام آموزشي، همواره نقش انكارناپذيري در ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي دارند. اين موضوع لزوم تعيين ساز و كارهايي براي مشاركت

دانشجويان را در مسير بهبود كيفيت فرايندهاي آموزشي و توسعه دانش آموزش علوم پزشكي مشخص مي‌سازد. براي دستيابي به اين مهم، در راستاي ابلاغ اساسنامه كميته‌هاي

دانشجويي توسعه آموزش علوم پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، واحد فراگيران مركز مطالعات، با تدوين شيوه‌نامه كميته‌

دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران، ساز وكارهاي عضويت و مشاركت دانشجويان در دفاتر توسعه دانشكده‌‌ها و دانشگاه را تدوين نمود