۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن   

 

مدیر گروه:دکتر حمیدرضاپوراسلامی

 

 

سرپرست تخصصی:دکتر رضیه شجاعی پور
 
 

نام و نام خانوادگی دستیار

 

مرضیه پیرزاده اشرف

 

ریحانه آفتابی

 

پریسا جعفری

 

فاطمه مسلمی

 

سجاد امیری قنات سامان

 

پرنیان پوراسلامی

 

محدثه سادات طباطبایی راد

 

 

 

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل