۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن   

 

 

مدیر گروه:دکتر حامد منوچهری فر

سرپرست تخصصی: دکتر آرش شهروان

 

 

نام و نام خانوادگی دستیار

 

فاطمه صادقی

 

محمد تکلو

 
علی اسلامبول نساج
 

مرضیه کمالی

 

ابراهیم شهدادی

 

مریم درویش

 
شهرام اربابی
 
شقایق قدیمی
 
فاطمه نصرتی
 

 

>> بازگشت به صفحه قبل