۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن   

مدیر گروه:دکتر الهه مرتضوی

سرپرست تخصصی:دکتر نیلوفر شادمان

 

نام و نام خانوادگی دستیار

 

درسا خسروی

 

مهسا فتاحی

 

ستاره رستمی

 

درآرا درتاج

 

فاطمه ارجمند کرمانی

 

سارا رضایی

 

فرحناز عبداللهی