۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن   

مدیر گروه:دکتر محمد محمدی

سرپرست تخصصی:دکتر فرشته موسی علی

 

نام و نام خانوادگی دستیار

 

لیلی زاهدی

 

مینا لسانی

 

شهاب فاضلی

 

امیرمحمدیاسائی

 

مهسا جلالی

 
سجاد فرخی خواجه پاشا
 
زهرا محی الدین