۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور   

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پاتولوژی دهان،فک و صورت

 

 
 

 

مدیرگروه

دکتر مهسا کلانتری خاندانی

استادیار پاتولوژی دهان و فک 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 

 

   

دکتر ملوک ترابی

دانشیار پاتولوژی دهان و فک 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 

 

   

دکتر سارا امان پور

استادیار پاتولوژی دهان  و فک 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 
   

دکتر علی طاهری

استادیار پاتولوژی دهان و فک 

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی270

 

 
   

 

 

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل