۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۰ آبان   
 
 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>ارتودنسی

 

 

 

مدیر گروه

دکتر مرضیه کریمی افشار

استادیار ارتودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی273

   

دکتر ندا سینایی

استادیار ارتودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی273

 

 

   
   
   

دکتر بتول السادات موسوی

استادیار ارتودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی273

 

 

   

  دکتر فاطمه عبدی

استادیارارتودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی273

 

دکتر سیدسجادحسینی موسی

استادیارارتودانتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی273

 

   
   
   

 

 

    

 

 

 

    

    دکتر فاطمه عبدی

 

   دکتر سید سجاد حسینی موسی