۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۸ آبان   
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پروتزثابت
 


مدیرگروه

دکتر پرویز امینی

دانشیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:p_amini@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی 301

 

   

دکتر سینا صفری

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی301

 

   
 

دکتر سیدعلی اولیا

مربی

پست الکترونیک

تلفن تماس داخلی:279

 

   

دکتر سید ابوطالب حسینی

مربی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی 301

 

   

دکتر شهرزاد طاهری

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

   

دکتر زینب سعیدی

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

 

   
 

دکتر مهسا خداپرست

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

 

   
 

دکتر سعیده صادقی

مربی پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

 

   

دکتر سمیرا صوفی آبادی

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

   

دکتر عبدالله  ابراهیمی

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

   

دکتر سینا آبیاری

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

   

دکتر ایمان شفیعی

استادیار پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی279

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل