۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه پریودنتولوژِی

 

 

مدیر گروه

دکتر محمد محمدی

استادیار پریودنتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی288

   

دکتر فرشته موسی علی

استادیار پریودنتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

   

دکتر نازیلا لشکری زاده بمی

استادیار پریودنتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

   

دکتر محدثه عرب سلغار

استادیار پریودنتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

 

   

فاطمه احراری

استادیار پریودنتیکس

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی288

 

 

 

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل