۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۸ آبان   

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>دندانپزشکی ترمیمی

 

                                                         

مدیر گروه

دکتر الهه مرتضوی لاهیجان

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی281

 

   

دکتر علی اسکندری زاده

استاد دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:a_eskandarizadeh@kmu.ac.ir

تلفن تماس:3211804-034

 

 

   

دکتر نیلوفرشادمان

دانشیاردندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:nsadman@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی 281

 

   

دکتر نفیسه علم آموز

استادیار دندانپزشکی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی281

 

   

دکتر راضیه حسینی فر

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:281

 

   

دکتر محدثه ابوحیدری

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:281

 

   

دکتر مهرناز یزدانپناه

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:281

 

 

 

   

دکتر لیدا لشکری زاده

استادیار دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:281

 

 

 

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل