۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر   
دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>دندانپزشکی کودکان
 

 

  

مدیر گروه

دکتر حمیدرضا پوراسلامی

استاددندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:hr_poureslami@kmu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی232

 

   

دکتر فاطمه السادات سجادی

دانشیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:sajadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی232

 

   

دکتر الهام فرخ گیسور

دانشیار دندانپزشکی اطفال

پست الکترونیک:faroukh@kmu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی232

 

   

دکتر رضیه شجاعی پور

استادیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:r_shojaeipoor@kmu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی232

 

   

دکتر فاطمه جهانی مقدم

استادیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی 232

 

 

   

دکتر زهرا سالاری

استادیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی 232

 

 

 

   

دکتر مریم شریفی

استادیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی232

 

   

دکتر مهسا صیادی زاده

استادیار دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی232

 
 

   

 

 

      

 

     

           >> بازگشت به صفحه قبل