۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر   
 دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی.>رادیولوژی دهان،فک و صورت  

 

 

  


 

مدیرگروه 

دکترجهانگیر حقانی

استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک: j_haghani@kmu.ac.ir

تلفن تماس داخلی:261

 

   
       

  دكتر سوده محسنی

استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک: 

تلفن تماس داخلی:261

 

   
       

  دكنر محمود زراعت زاده 

مربی

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:261

 

   
       

 دكنر محمود افصحی

استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس داخلی:261

   
       

دکتر حامد ابراهیم نژاد

استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت

پست الکترونیک:H.ebrahimi@kmu.ac.ir

تلفن تماس داخلی:261