۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن

 

 

 گالری رزمایش سلامت و پیشگیری

 

در این رزمایش که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد واحد کلینیک سیار دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی کرمان با همکاری ناجا اقدام به معاینه و انجام خدمات درمانی به افراد نیازمند کرد.

رزمایش سلامت و پیشگیری