۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان

 

 

 

 

مسئول روابط بین الملل

 

دکتر حامد ابراهیم نژاد

 

استادیار رادیولوژی دهان فک و صورت

 

پست الکترونیک:H.ebrahimi@kmu.ac.ir

 

تلفن تماس داخلی:261