۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

خدمات

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

محمد منصوری

مسئول خدمات

212

معصومه موسی پور مسئول اتوکلاو 237

صادق  سلطانی‌نژاد

خدمات

 

عباس شیخ حسنی

خدمات

 

 محمد صادق‌طبع گوهری

خدمات

 

 حسن صادقی پاسیبی

خدمات

 

 

علی کریمی

خدمات

 

اکرم عاقلی گوکی

خدمات

 

مهین رضایی گزکی

خدمات

 

شهین رضایی گینکان

خدمات

 

 

محمد محمدی

باغبانی

 

 

سعید اسلامی

باغبانی

 

 
 
 
شرح ظایف:
 
کلیه امور مربوط به خدمات