۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

تلفنخانه

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

نصرت چمک

مسئول تلفنخانه

034-32119021-3

200

 
 
 
شرح وظایف
 
برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی افراد
 

برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر موسسات و سازمان های داخل شهر و با سایر نقاط کشور

 

برقراری تماس با موسسات و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها

 

انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه