۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

تاسیسات
 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

احد میرشکاری

مسئول واحد

233

 

 مجید نژاد فتوحی‌دشت‌خاکی

کارمندتاسیسات

233

 امید سلطانی ده‌شعیبی

کارمندتاسیسات

233

 

 

شرح وظایف

انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها


 تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات


نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات


 تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی


 انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات


محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو. سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی


 رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی


نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی


 آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات


 شرکت در کمیسیون‌های فنی


 نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه


همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی


 تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط


 ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد


کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه


 بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن


 ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و ...)


 انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق