۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

دبیرخانه

  

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 الهه رفسنجانی نژاد

مسئول واحد

203

 

 سمانه کافی هرناشکی

دبیرخانه

203

  

 

شرح وظایف:

 

ثبت نامه های اداری ، ارسالی و دریافتی

 تفکیک نامه ها ، تفکیک احکام ، تفکیک مرخصی های کارکنان و بایگانی نامه های اداری

تایپ کلیه نامه های اداری

 بایگانی نامه های اداری