۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

حسابداری

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

مژده بیتایی فر

حسابدار

034-32119029

 

 طیبه احمدی گوهری

حسابدار

03432119029

 

مکرمه  احمدیان

حسابدار

03432119029

 

راضیه قاسمی

حسابدار

03432119029

 
 
شرح وظایف
 
انجام کلیه امور مربوط به پرسنل شامل حقوق، اضافه کار، حق مسکن، سنوات، ایاب و ذهاب، ذخیره مرخصی،پاداش پایان خدمت پرسنل
 
تهیه و تنظیم لیست های بیمه تامین اجتماعی و مالیات، بیمه خدمات درمانی، سایر کسورات
 
انجام امور مربوط به کار دانشجویی
 
ثبت اسناد هزینه در سیستم مالی تعهدی
 
ثبت درآمدها 
 
آماده كردن سندهاي حسابداري و ارائه به امور مالي جهت دريافت وجه
 
انجام كليه امور بايگاني مربوط به حسابداري 
 
انجام كارهاي مربوط به صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي
 
بایگانی پرونده حسابداری پرسنل و هیات علمی
 
تنظیم حکم ماموریت اعضاء هیئت علمی
 
-تنظیم اسناد شرکت ها، کارپردازی ، کسورات و .....
 
-رسیدگی به اسناد مالی