۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

 

کارگزینی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 لیلا رنجبر

مسئول کارگزینی

034-32119026

204

 

 

شرح وظایف:

 

ثبت اطلاعات پرسنلي در نرم افزار كارگزيني

- صدور احكام كارگزيني نيروهاي قراردادي، پيماني و رسمي

- صدور احكام كارگزيني تغيير ضريب

- انجام امور بازنشستگي كاركنان بازنشسته و كاركناني كه به بازنشستگي نائل مي شوند

- آموزش مسائل اداري و منابع انساني به كاركنان در طول سال و پيگيري امور مربوط به آموزش كاركنان

- برقراري حق اولاد، عائله مندي، درج مدرك و يا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مديريت مربوطه

- اعلام پايان كار به نيروها پس ازهماهنگي با مسئول مافوق

- انجام امور مربوط به نيروهاي جديد الاستخدام از جمله تكميل فرم مشخصات، اعلام شروع به كار، تعيين محل خدمت و ...

- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان و كاركنان

- پيگيري نامه هاي ارجاعي از رئيس مافوق

- تكميل و ارجاع ليست نيروها به امور مالي جهت پرداخت حق مسكن، بن غير نقدي، كمك هزينه مهدكودك، حق شير و حق لباس

-- انجام امور مربوط به ورود وخروج كاركنان

- گرفتن گزارش هر ماهه و يا به نظر مقام مافوق

- اعلام گزارش به مسئولين واحدها جهت اعلام اضافه كار ماهانه

- ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموريتهاي پرسنل و...در نرم افزار ورود و خروج

- ورود اطلاعات كاركنان در نرم افزار پرسنلي و نرم افزار ورود و خروج

- انجام امور مرخصي ها واعلام مانده مرخصي پرسنل واحدها به طور مجزا

- پيگيري نيازهاي استخدامي و اعلام نياز دستگاه با توجه به پستهاي بلاتصدي

- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و بخشنامه هاي مربوطه