۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

 

انبار

 
 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

امیر باغی زاده

مسئول واحد

227

 منصور پورخلفيان

انباردار

227

 

شرح وظایف

ثبت اسناد ورود و خروج 

به روز رساندن کارتکس های انبار

درخواست بموقع اجناس کمبود در انبار

تنظیم حواله انبار و ثبت آن در برنامه حسابداری تعهدی

حفاظت و نگهداری از اموال منقول دانشکده

تحویل اجناس درخواستی به بخشهای دانشکده

 

امین اموال

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

بتول معینی اقطاعی

امین اموال

 217

 

 
 شرح وظایف : 
 
 

 
ثبت برگه های محاسباتی در دفاتر صدور

تهیه و تنظیم لیست اموالی

تهیه و تنظیم و کنترل برچسب اموالی

 

 

 

                                                                                                                                                                                تدارکات
 

 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

 

حمید زنگی آبادی

مسئول واحد

32122300-034

 

   
 شرح وظایف
 
 
 
استعلام بها قبل از خرید اجناس

دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام فوق ارجاع میگردد

تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به خرید کالا

انجام سایر امور مربوط به کارپردازی