۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن   

 

 

 

 

مسئول واحد

پری زنگی آبادی

تلفن تماس:32119028-034

 

 

 

 

وحیده زراعت کار

کارشناس

تلفن تماس:32119028-034

 

 

 

 

 

فرشته نظری

کارشناس

تلفن تماس:32119028-034

 

 

 

 

 

الهه اسدی پور

همیارآموزشی

تلفن تماس:داخلی232

 

 

 

 

 

ملیحه زاهدی

همیار آموزشی

تلفن تماس:279

 

 

 

 

الهه احمدی

همیارآموزشی

تلفن تماس:279