۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد   

 

 

 

پرسنل

عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

سمت

تلفن

 

داخلی

  

پروین محمدی پورنجیب

کارشناس ارشد مدیریت دولتی(منابع انسانی)

کارشناس پژوهشی

32119025

 

 

 

216