۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي   

 

    ساعات کار:

 

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی:  شنبه ها تا چهارشنبه ها از ساعت 7/30 تا 14/45 ،  پنج شنبه ها از ساعت 8 تا 12 ظهر و سالن مطالعه از ساعت 7 /30 تا 21 باز می باشد. و به اعضاء هیئت علمی،  دانشجویان و کارکنان سرویس می دهد.