۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
 
دانشکده دندانپزشکی>معاونتها >معاون پژوهشی
 
 

معاون پژوهشی
دکتر ملوک ترابی
درجه علمی:متخصص پاتولوژی
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن: 32119025-034

پست الکترونیک: rm_torabi@kmu.ac.i

 

 
 
 
 
 شرح وظایف :     

       

 •   بررسی لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 •  
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
   
 •   تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی سالانه دانشگاه
   
 •  اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارئه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها وکنفرانس های علمی کلیه امور قراردادهای  تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
   
 •  همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی
   
 •   نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه،کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
   
 •  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیآت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
   
 •  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های
 •   میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
   
 •  بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش  عالی برای طرح درهیأت رییسه  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
  >>بازگشت به صفحه قبل