۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

مدیر گروه:دکتر نادر نوابی 

 
ردیف نام و نام خانوادگی دستیار رشته تحصیلی سال تحصیل
2 دکتر مسعود ناظری بیماریهای دهان ،فک و صورت سوم
3 دکتر سحر مافی بیماریهای دهان ،فک و صورت دوم
4 دکترناهید کرباسی بیماریهای دهان ،فک و صورت دوم

>> بازگشت به صفحه قبل