۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

 

مدیر گروه : دکتر نادر نوابی

 

سرپرست تخصصی: دکتر بهاره حسینی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

الهه کرمی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

2

سیندخت نصرتی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

3

مهدیه زینلی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال دوم

4

الهام خالقی دهقان

بیماریهای دهان و تشخیص

سال سوم

5

ناهید کرباسی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال چهارم

6

سحر مافی

بیماریهای دهان و تشخیص

سال چهارم