۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان

 

مدیر گروه:دکتر فرشته صفریان

 

سرپرست تخصصی:دکتر امین امینیان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی

سال تحصیلی

1

سحر زلفی گل

ارتودنسی

سال اول

2

ساحل رمضانی

ارتودنسی

سال اول

3

سایه رهبری فر

ارتودنسی

سال دوم

4

سلاله افخمی

ارتودنسی

سال دوم

5

شکوفه شیخیان

ارتودنسی

سال سوم

6

بهنوش هرمزی

ارتودنسی

سال سوم

 


>> بازگشت به صفحه قبل