۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 

سرپرست تحصیلات تکمیلی

دکتر فاطمه السادات سجادی

درجه علمی:متخصص کودکان

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن:۳۲۱۱۹۰۲۸
پست الکترونیک
 sajadi@kmu.ac.ir:

سوابق اجرایی، علمی


 

شرح وظایف:

-  بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي ،فرصت تحصيلي اضافي،انصراف،بازگشت به تحصيل،تبديل بورس خارج به داخل براساس قوانين و مقررات مصوب

-   ارسال آيين نامه ، مصوبات آموزشي و سرفصل دروس به دانشكده هاي مربوطه

-   تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

-   انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع ذيصلاح طبق مقررات

-   بررسي پرونده آموزشي دانشجويان ،فارغ التحصيلان و انجام امور لازم براي تكميل پرونده

-   گسترش و راه اندازي رشته هاي جديد مقاطع تحصيلي تكميلي

-   ارسال برنامه هاي آموزشي پيشنهادي به وزارت متبوع جهت تصويب

-   امور مربوط به دانشجويان دوره دكتري تخصصي پي . اچ . دي متقاضي فرصت مطالعاتي

      - بررسي و اقدام در خصوص درخواست هاي انتقال و مهماني دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاه ديگر و بالعكس

      - پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده هاي تحت پوشش

- مكاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشكده ها در مورد اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي

 

>> بازگشت به صفحه قبل