۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>پاتولوژی دهان،فک و صورت

 


گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت
 

مدیر گروه بخش آسیب شناسی دهان

  ·         دکتر مهسا کلانتری
  

  اعضاء گروه 

  ·        دکتر ملوک ترابی

  ·         دکتر سارا امان پور

  ·        دکتر علی طاهری

 
 

  فهرست دروس

  ·        آسیب شناسی دهان عملی ۱ و ۲

 

  ·        دندانپزشكي تشخيصي ٢

 

  ·        دندانپزشكي تشخيصي ٤

 

  ·         دندانپزشكي تشخيصي ٥

 

  ·         دندانپزشكي تشخيصي ٦

 

  ·        پوسیدگی شناسی

 

  ·        کمپلکس پالپ و عاج

 

  ·        دندان پزشکی قانونی

 

  ·        جامعه شناسی سلامت

  اين بخش فعاليت خود را بطور رسمي از سال ۱۳۶۶ آغاز و از سال ۱۳۷۶ شروع به پذیرش نمونه های دهان و فک و صورت نمود.   و در حال حاضر یکی از مجهزترین بخش های آسیب شناسی دهان در کشور است. عمده فعالیت بخش آماده سازی نمونه های بافتی با تکنیک های مختلف و تشخیص میکروسکوپی ضایعات دهان و فک و صورت است.

 ساعات حضور اساتید در بخش
 
صبح ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

عصرهای یکشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۶

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل