۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

دانشکده دندانپزشکی>دفتر مطالعات>اعضا

 

مسئول EDO

 

عکس نام و نام خانوادگی

 

دکتر الهام عباس زاده

استادیار بیماریهای دهان وتشخیص

تلفن:32119026

 

 

کارشناس دفتر:

پروین محمدی پورنجیب

همکاران :

دکتر مریم فرزاد

- دکتر سارا امان پور

- دکتر حامد منوچهری

-دکتر نازیلا لشگری

- دکتر بهاره حسینی

- دکتر زینب سعیدی

- دکتر هدی مهرابی

 

 

>> بازگشت به صفحه قبل