۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>بیماریهای دهان

 

مدیرگروه

دکتر نادرنوابی

دانشیار بیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:n_navabi@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی241

 

 

   

دکتر محمدرضا زارعی

دانشیار بیماریهای دهان و تشخیص

فلوشیب دردهای سر وگردن

پست الکترونیک:mr_zareei@kmu.ac.ir

تلفن تماس :داخلی241

 

 

   

دکتر گلی چمنی

استادبیماریهای دهان و تشخیص

فلوشیب دردهای سر و گردن

فلوشیپ اختلالات خواب

پست الکترونیک:golichamani@dds.com

 تلفن تماس :داخلی241

 

 

   

دکتر مریم السادات هاشمی پور

استادبیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:m_hashemipoor@kmu.ac.ir

تلفن تماس:32119028-034

 

 

   

دکتر زهرا عطایی

دانشیار بیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:z_atai@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی241

 

 

   

دکتر شهلا کاکویی

دانشیار بیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:s_kakooie@kmu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی241

 

 

   

دکتر بهاره حسینی

استادیار بیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی241

 

   

 

دکتر الهام عباس زاده

استادیار بیماریهای دهان و تشخیص

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی241

 

   

  

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل