۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه پریودنتولوژِی

گروه پریودنتولوژِی

 

مدیر گروه بخش پریودنتولوژی:

·         دکتر محمد محمدی
 

  اعضای هیئت علمی گروه :

 

  •       دکتر فرشته موسی علی
  •       دكتر محدثه عرب سلغار
  •      دکتر نازیلا لشکری زاده

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

 

·         پریودونتولوژی نظری۱ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         پریودونتولوژی نظری۲ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         پریودونتولوژی نظری۳ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         پریودونتولوژی عملی۱ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         پریودونتولوژی عملی۱ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         پریودونتولوژی عملی۲ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         پریودونتولوژی عملی۳ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         پریودونتولوژی عملی۴ (۱ واحد ۳۴ ساعت)       

 

           >> بازگشت به صفحه قبل