۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

درباره دانشکده>کادرمدیریتی>معاون آموزشی

 

 

معاون آموزشی


دکتر مریم السادات هاشمی پور


درجه علمی:متخصص بیماریهای دهان


مرتبه علمی:دانشیار


تلفن:۳۲۱۱۹۰۲۸


m_hashemipoor@kmu.ac.ir:پست الکترونیک


سوابق اجرایی، علمی


 

 شرح وظایف :

 -         اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه 

 -         مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

         - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

         - نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه دانشگاه و دانشکده ها
  
         - برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی و سایت ها ی آموزشی با توجه به مقررات مصوبه
 
         - ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به هیات رییسه دانشگاه

         - ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به رییس دانشگاه

         - برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دوره های کوتاه مدت آموزشی دانشگاه 

         - فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان جانباز ، ایثار گر و رزمند

 

 -         نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

 

         - نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

 

         - نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی

 

 -        اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید

 

        - فراهم نمودن زمینه لازم و برگزاری جلسات و برنامه های گروه معارف