۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

درباره دانشکده>کادرمدیریتی>معاون مالی اداری

 

 

 

  معاون اداری - مالی
مرتبه علمی:

تلفن :۳۲۱۱۸۰۷۴

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

 • همکاری با رییس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای دانشکده
   
 •  رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
   
 •  ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود
   
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی
   
 •  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
   
 •  اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
   
 •  شرکت در شوراها،کمیسیون ها،جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه 
 

 

 

   >> بازگشت به صفحه قبل