۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه جراحی دهان ، فک و صورت

 

 

گروه جراحی دهان ،فک و صورت 
 

سرپرست گروه بخش جراحی دهان، فک و صورت :

 

   دکتر موسی محمودی


 

  اعضای هیئت علمی گروه :

 

·         دکتر سورنا فردیسی

·         دکتر الهام افشاری پور

.       دکتر سعید حاج محمدی

·      دکتر هدی مهرابی زاده هنرمند


 

     

   فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :

 

·         جراحی دهان نظری۱ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         جراحی دهان نظری۲ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         جراحی دهان نظری۳ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         جراحی دهان نظری۴ (۱ واحد ۱۷ ساعت)

·         جراحی دهان عملی۱ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         جراحی دهان عملی۲ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         جراحی دهان عملی۳ (۲ واحد ۶۸ ساعت)

·         جراحی دهان عملی۴ (۱ واحد ۳۴ ساعت)

·         جراحی دهان عملی۵ (۲ واحد ۶۸ ساعت)

 

 گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی کرمان همزمان با شکل گیری دانشکده شروع به فعالیت نموده و اولین متخصص  جراحی فک وصورت که در این بخش خدمت نموده آقای دکتر بیژن اسحق زاده بوده است .متعاقبا همکاران بعدی آقایان دکتر فریدون پور دانش ، دکتر بهروز مظفری ، دکتر داوود کاظمی، دکتر مهرنوش مومنی، دکتر بهنام خرمی، دکتر امیر علی بدری، نیز در این بخش فعالیت های  چشمگیر وقابل توجهی داشته اند در حال حاضر گروه دارای ۴ عضو هیئت علمی بنامهای۱- دکتر جواد فاریابی۲- دکتر اکبر شهیدی ۳- دکتر  الهام افشاری پور می باشد.

 از ابتدای سال تحصیلی مهر ماه ۱۳۸۹ با تلاش و همت کلیه همکاران گروه ، مسئولین دانشکده و دانشگاه بخش جراحی دهان و فک و صورت  موفق به راه اندازی دوره دستیاری در این رشته در بیمارستان شهید باهنر گردیده است.

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل