۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>گروه جراحی دهان ، فک و صورت

 

 

 

 

مدیر گروه

دکتر موسی محمودی

استادیار جراحی  دهان ،فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی275

 

   
   

دکتر سورنا فردیسی

استادیار جراحی دهان ، فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:داخلی 275

 

   
   

دکتر عادل شریفی راینی

استادیار جراحی دهان ،فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 275

 

 

   
   

دکتر هدی مهرابی زاده هنرمند

مربی جراحی دهان ، فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 275

 

 

   
   

دکتر مهدی چنگیزی

استادیار جراحی دهان ،فک و صورت

پست الکترونیک:

تلفن تماس :داخلی 275

 

   
    

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل