۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي
معاونتها>معاونت آموزشی
 
 

معاون آموزشی

دکتر مریم السادات هاشمی پور

درجه علمی:متخصص بیماریهای دهان

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 32119028-034

m_hashemipoor@kmu.ac.ir:پست الکترونیک


سوابق اجرایی، علمی

 

 

 شرح وظایف :
 

 •  اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه 
 •  مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه
   
 •  نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی
   
 •  نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه دانشگاه و دانشکده ها 
   
 •  برنامه ریزی کلی و ارایه خط مشی و سایت ها ی آموزشی با توجه به مقررات مصوبه
   
 •  ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به هیات رییسه دانشگاه
   
 •  ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم به رییس دانشگاه
   
 •  برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دوره های کوتاه مدت آموزشی دانشگاه
   
 •  فراهم نمودن زمینه و برگزاری دوره های آموزشی تقویتی جهت دانشجویان جانباز ، ایثار گر و رزمند
   
 •   نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
   
 •  نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی
   
 •   نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی
   
 •    اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید
   
 •  فراهم نمودن زمینه لازم و برگزاری جلسات و برنامه های گروه معارف