۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

معاونتها>معاون اداری ،مالی

 

معاون اداری - مالی

دکتر ایمان محمدزاده

مرتبه علمی:استادیار

تلفن :32123150-034

پست الکترونیک:miman.mz@gmail.co

 

 

شرح وظایف:

 • همکاری با رییس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای دانشکده

   
 • رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

   
 •  ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود

   
 •  نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی

   
 •  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

   
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

   
 •  شرکت در شوراها،کمیسیون ها،جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه 
 

>> بازگشت به صفحه قبل