۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر  

 

 

 

دکتر سمیرا نایبندی دانشجو دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موفق به کسب رتبه ششم در امتحان دستیاری دندانپزشکی  (تخصص) سال 1399 شد. به ایشان تبریک گفته و مفقیت روزافزونشان را از پروردگار متعال خواهانیم