۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر  

 

 

 

آقای رضا امینی موفق به کسب رتبه درخشان در امتحان دستیاری دندانپزشکی  (تخصص) سال 1399 شدند.به ایشان تبریک گفته و موفقیت روزافزونشان را از پروردگار متعال خواهانیم