۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي  

با ابلاغی از سوی جناب آقای دکتر اسکندری زاده ، سرکار خانم دکتر عباس زاده به عنوان مسئول EDO و مسئول آموزش مجاز و مداوم آموزشی  دانشکده تعیین گردیدند.

توفیق روزافزون ایشان را از درکاه ایزد منان خواستاریم