۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر  

تجلیل از دومین تیم برتر چهارمین رویداد استارتاپ ویکند سلامت دانشگاه علوم پزشکی

 

در راستای افزایش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دندانپزشکی صبح امروز دکتر  اسکندری زاده رئیس دانشکده دندانپزشکی کرمان طی جلسه ای با تیم منتخب کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی از این افراد تجلیل به عمل آورده و بر لزوم ترغیب دیگر دانشجویان به فعالیت در استارتاپ ویکند ها و تولید محصولات دانش بنیان تاکید داشت

چهارمین رویداد استارت ویکند سلامت  توسط کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد در ۹ تیم در طی سه روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.