۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان   

آقای دکتر موسی محمودی با حکم ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر رشیدی نژاد به مدت دوسال به سرپرستی گروه جراحی منصوب گردیدند.به ایشان تبریک گفته و موفقیت ایشان را از خداوند خواهانیم.

 

متن کامل